What is laser cleaning of anilox rolls ?

  • Home
  • Blog
  • What is laser cleaning of anilox rolls ?
What is laser cleaning of anilox rolls ?

What is laser cleaning of anilox rolls ?

Иновативната технология за лазерно почистване представлява най-ефективният и безопасен начин за почистване на анилоксови валове.

Този тип почистване остранява всички видове замърсявания силно засъхнали в дълбочина на клетките. Енергията на лазерният лъч може да изпари мигновено всеки материал наслоен в клетките, който има твърдост по-малка от тази на керамиката.

Дори и на пръв поглед да изглежда чист, растер-валът може да има много по-малък пренос в сравнение с номиналния. Това се дължи на полимерните съставки на мастилата и прозрачните смоли, които са практически невидими за невъоръженото човешко око. Същите остават върху керамичното покритие, с което намаляват неговия трансфер. Анилоксовият вал изглежда чист, т.е. не съдържа остатъчни пигменти от предишни мастила, но все още е запушен.

Лазерът за разлика от традиционните почистващи системи (химично почистване, ултразвук и индустриална сода) въздейства на тези смоли и връща оригиналното състояние на растер-вала. Той възстановява номиналния трансфер и възвръща оригиналното повърхностно напрежение на керамиката. 

В случай на малки наранявания по керамичното покритие или наличие на микро-пукнатини (типични за инциденти по време на ежедневно използване на валовете), където антикорозионното покритие е компрометирано, лазерът е перфектната система за почистване, защото отстранява замърсяванията без да атакува нараненото място.

This website uses cookies to ensure that you get the best experience on our website. Learn more from our Cookie policy